Postup při nákupu SMS jízdenky

  1. napište text DPT31 nebo DPT42 nebo DPT120 nebo DPT330 do Vašeho mobilního komunikačního zařízení
  2. odešlete na telefonní číslo 902 06.

Přibližně do dvou minut přijde SMS jízdenka. Tento časový údaj je pouze orientační. Na displeji mobilního komunikačního zařízení se zobrazí SMS jízdenka.

Vzor:
DP hl.m.Prahy, a.s.
Jizdenka prestupni 31 Kc
Platnost:
od 28.07.11 13:20
do 28.07.11 14:50
pouze v pasmu P
YrQPtMKs7 /12345

Tuto příchozí zprávu z mobilu nemažte minimálně po dobu platnosti SMS jízdenky. V případě kontroly jízdenek ukažte pracovníkovi provádějícímu kontrolu displej mobilu se zobrazenou SMS jízdenkou.

Platnost SMS jízdenky

Časová platnost SMS jízdenky je 30 minut nebo 90 minut nebo 24 hodin nebo 72 hodin v časovém rozsahu stanoveném v SMS jízdence. SMS jízdenka platí jako přestupní na území Prahy, a to pouze v pásmu P (metro, tramvaje, autobusy MHD: linky č. 100–299 a 501–599, lanová dráha na Petřín). Neplatí v pásmu 0, B a ve vnějších tarifních pásmech. Neplatí ve vlacích ČD

SMS jízdenka je neplatná:

  • uplynula-li doba její platnosti,
  • byla-li použita mimo tarifní pásmo P,
  • nebyla-li zaslána smluvním distributorem SMS jízdenek,
  • byla-li jakkoli upravována, přepisována nebo přeposlána,
  • nelze-li z příčin na straně cestujícího ověřit její platnost.

Reklamace SMS jízdenky

V případě jakýchkoliv potíží s SMS jízdenkou se na nás prosím obraťte pomocí kontaktního formuláře.

Dopravní podnik hlavního města Prahy | Vytisknout